Hele skolen sammen på lejrskole hvert år

 

Det gode børnehaveliv

Friskolebørnene opførte spillet om Noah i Grædstrup

 

MailNimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk