Forældrebreve fra skolelederen og fredagsbreve fra klasselærere og ansatte i SFO, børnehave og vuggestue sendes direkte til forældrene via vores intra-net.

Klik her for at læse seneste forældrebrev

 

Vil du gerne læse gamle "fredagsbreve" fra tidligere år, kan du henvende dig til skolenSmil

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk