Om Bakkelandets børnehave

IMG_1938-beskar.jpg Banner_groen_99x32.gif  LogoSolv.jpg

Børnehaven er en del af Bakkelandets Friskole, der ligger på Søhøjlandets højderyg mellem skov og mark, 3 kilometer fra Brædstrup.

Børnehaven er delt i to grupper fra sommerferie til jul og 3 grupper fra jul til sommer.
Den 3. gruppe udgør førskolegruppen.

Se mere om førskolegruppen her.

Se mere om Børnenes Spor her.

Se mere om Valnødden - naturbørnehaveafdelingen her.

Gruppeinddelingen er dagligt fra 9:30-12:00. Før og efter fungerer børnehaven aldersintegreret.

I børnehaven er der forskellige adskilte og sammenhængende aktiviteter med afsæt i et dejligt stort træhus med masser af plads og luft og gode fornemmelser – ude som inde. Vi lægger vægt på tryghed, nærhed, sundhed og glæde. I en atmosfære af leg, læring og udviklingsmuligheder.

Børnehaven har plads til 35 børn.

Børnehaven har et tæt samarbejde med friskolen og lægger sig op ad den Grundtvig/Koldske begrebsverden. Her er fortællingen og temaet værdier, som omslutter barnet i en verden, hvor de kan udvikle deres faglige og kropslige kunnen, åndelige bevidsthed og følelsesmæssige udvikling. Historien og fantasien giver dem muligheder, som gør dem bevidste om deres eget store potentiale – får dem til at føle og forstå deres egne ressourcer. I sig selv og i fællesskabet.

Børnehaven indgår som en naturlig del af skolen, hvor der lægges op til stor glæde og ansvarlighed for hinanden, store som små. Førskolegruppen arbejder tæt sammen med børnehaveklassen/lillegruppen.

Åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 6.15 – 16.45.
Fredag kl. 6.15 – 15.45.

Bakkelandets Børnehave følger Horsens Kommunes retningslinjer for lavt fremmøde og har enkelte lukkedage. Disse meldes ud i august måned. Her vil der være alternativ pasningsmulighed.

Optagelse:
Retningslinjer I forbindelse med optagelse af nye børn i Bakkelandets Børnehave:

1: Bakkelandets Børnehave kan kontaktes pr. telefon, mail eller gennem hjemmesiden.
2: Møde og rundvisning af stedet aftales.
3: På mødet har forældre og barn mulighed for at være med i børnehaven ved en aktivitet. På mødet gennemgås dagligdagen samt ugerytmen i børnehaven. Desuden orienteres om traditioner, den røde tråd i Bakkelandets afdelinger – herunder stedets værdisæt. På mødet får forældre udleveret Bakkelandets Børnehaves pædagogiske læreplan, fødselsdagsfolder og praktisk informationsliste.
4: Indmeldingsblanket udleveres på mødet eller tilsendes.
5: Opfølgningsbrev sendes når barnet er tilmeldt.
6: Inden opstart i børnehaven er der for-besøg, hvor barnet kan være med i børnehavens dagligdag, og hvor forældrene får en samtale med primærpædagogen og afdelingslederen om opstarten, og hvor Bakkelandets Børnehave får information fra forældrene om barnet, da det er afgørende for en god og tryg opstart.
7: I tilfælde af optagelse af barn fra Bakkelandets Vuggestue til Bakkelandets Børnehave så er der altid tale om en periode hvor der samarbejdes og sker indslusning til børnehaven. 

 

Lukkedage i 2018 og 2019
11. maj. 2018
Uge 29 og 30. 2018
27., 28. og 31. dec. 2018

31. maj 2019
Uge 29 og 30. 2019
27., 30. og 31. dec. 2019

Her kan vi evt. tilbyde alternativ pasning.

 

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk