Forældrebetalingen

Indmeldelse
Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på 500.- Beløbet opkræves særskilt straks ved indmeldelse. Det er både jeres og vores sikkerhed for, at I er garanteret pladsen. Indmeldelsesgebyret betales kun én gang. Er man startet i vuggestuen, betales der ikke ved oprykning til børnehave eller skole.

DSC02614-Beskar.jpg

I Bakkelandets børnehave er det første barn til fuld pris. Barn nr. 2 vil være halv pris.

Den månedlige betaling er baseret på 11 mdr. hvor juli mdr. er betalingsfri.

 

Vuggestue

Børnehave

I alt pr. md.

I alt pr. år

1. barn

3.150,00

 

3.150,00

34.650,00

1. barn

 

2.110,00

2.110,00

23.210,00

2. børn (halv pris)

1.575,00

1055,00

-

-

2 børn, hvoraf én går i vuggestue og

én i børnehave

3.150,00

1055,00

4.205,00

46.255,00

2 børn i børnehave

 

3.165,00

3.165,00

34.818,00

Opkrævning
Betalingen opkræves månedsvis, og forfalder forud.

Deltidsplads
Der er mulighed for deltidsplads. En deltidsplads består af max 35 timer pr. uge og timerne skal fordeles på 5 dage. Det koster 1798.- pr. mdr.

Søskenderabat
Der er mulighed for søskenderabat ved børn i både vuggestue og børnehave. Kontakt friskolens kontor på tlf. 75 75 38 88.

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk