Indmeldelse og betaling

Besøg Bakkelandets børnehave og vuggestue.
Hvis du interesseret i en rundvisning kan afdelingsleder Jette kontaktes på tlf. 75753889.

Indmeldelse
Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på 500.- Beløbet opkræves særskilt straks ved indmeldelse. Det er både jeres og vores sikkerhed for, at I er garanteret pladsen. Indmeldelsesgebyret betales kun én gang. Er man startet i vuggestuen, betales der ikke ved oprykning til børnehave eller skole.

DSC02614-Beskar.jpg

Betaling. 
I Bakkelandets børnehave er det første barn til fuld pris og pladsen koster 2240.- incl. mad. Barn nr. 2 vil være halv pris.

Den månedlige betaling er baseret på 11 mdr. hvor juli mdr. er betalings fri.

Betalingen opkræves månedsvis, og forfalder forud.

Deltidsplads
Der er mulighed for deltidsplads. En deltidsplads består af max 35 timer pr. uge og timerne skal fordeles på 5 dage. Det koster 1889.- pr. mdr.

Søskenderabat
Der er mulighed for søskenderabat ved børn i både vuggestue og børnehave. Ønskes yderligere oplysninger kontaktes bopæls kommunen.

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk