Ferie og lukkedage

Horsens Kommunes retningslinjer i forbindelse med lukkedage

I Horsens Kommune er lukkedage defineret som de dage, hvor under 25% af de børn der kan benytte dagtilbuddet, benytter dagtilbuddet. I sommerferieperioden kan der maksimalt indføres lukkedage i 3 uger.

Bakkelandets Børnehave og Vuggestue

I Bakkelandets Børnehave og Vuggestue defineres lukkedagene på samme vis som Horsens Kommune i sommerferieugerne, dagen efter Kristi Himmelfart, Grundlovsdag samt dagene imellem jul og nytår.

Bakkelandets Børnehave og Vuggestue anses i denne forbindelse som en samlet institution, hvorved det samlede børnetal for både vuggestue og børnehave ligger som grundlag for beregningen af procentsatsen.

Forespørgsel i forbindelse med pasningsbehov på lukkedagene, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt dagene mellem jul og nytår udsendes til forældre senest 3 måneder før, hvorefter der senest 2 måneder inden henholdsvis Grundlovsdag, dagen efter Kristi Himmelfartsdag samt dagene imellem jul og nytår tilbagemeldes om pasningsbehovet ligger under 25 %, hvilket udløser en reel lukkedag i henhold til Horsens Kommunes retningslinjer.

I forbindelse med lukkeuger i sommerferien, udsendes forespørgsel vedr. pasningshov senest 1. marts, hvorefter der senest 1. april tilbagemeldes til forældrene om pasningsbehovet ligger under 25 %, hvilket udløser reelle lukkeuger i henhold til Horsens Kommunes retningslinjer.

Alternativ pasning

Ved fremmøde på over 25 % af de børn der kan benytte dagtilbuddet, tilbydes alternativ pasning. Den alternative pasning vil være i Bakkelandets Børnehave/Vuggestue.

Ferie/lukkedage 2019
31. maj.
5. juni.
24., 27., 30. og 31. december.


I ugerne 29 +30. 

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk