Lidt om os

Enheden Bakkelandets Friskole rummer vuggestue, børnehave med to afdelinger foruden grundskolen fra 0. - 8. klasse. Delene til trods er Bakkelandets Friskole som helhed en overskuelig størrelse for både børn og voksne.

For hele enheden Bakkelandets Friskole er målet at skabe trygge rammer og et stimulerende miljø, hvor børnene trives, lærer og udvikler sig. 

Bakkelandet Friskole er en mangefacetteret organisation, der i en meget forenklet fremstilling kan man sige, at skolens virke sker i to hovedområder:

Område 1.    Det faglige, undervisningen og lærings- og udviklingsområderne i.e. det som er kernen i skole, SFO, vuggestue og børnehave.

Område 2.    Alt det, der gør os til en grundtvig-koldsk friskole: Det er det forpligtende fællesskab, holdnings- og dannelseselementerne, arrangementerne, det demokratiske lag, morgensamling, etc.

 

Vi er funderet i den grundtvig/koldske skoletradition 

Læs vores værdigrundlag, hvor du bl.a. kan læse, hvordan vi forstår det gundtvig/koldske, som også søges udfoldet herunder.

Vi er en grundtvig-koldsk skole med stærke dannelsesværdier, der implicit indebærer en række tænkninger.

 

grundtvig.jpg

Karsten Julsbjerg Andrease
n

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk