8. -9. klasse

Snart udvider Bakkelandets Friskole med en 8. og 9. klasse.

Bestyrelsen for Bakkelandets Vuggestue, Børnehave og Friskole har vedtaget, at friskolen fra august 2018 tilbyder 8. klasse og fra august 2019 tilbyder 9. klasse. Beslutningen blev taget efter et forældremøde for friskoleforældre i 4. -6. klasse. Et udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og ansatte har arbejdet med planerne, og efter mange positive tilkendegivelser på forældremødet vedtog bestyrelsen at friskolen fremover tilbyder skolegang til unge i 8. og 9. klasse. Udvalget arbejder nu videre med tankerne og snart vil den endelige plan for friskolens nye tilbud være klar.

Det er et stort skridt bestyrelsen har taget, men tankerne er udmøntet i klare mål. Vi ønsker:

At skabe et miljø hvor unge kan forme deres identitet og den bedste læring

At sikre trivsel inden for overskuelige rammer for unge som er på vej ud i livet

At gøre unge klar til at træffe valg 

At skabe mulighed for at Bakkelandets værdier og skolegang kan videreføres i 8. og 9. klasse

At skabe helhed og overskuelighed i et ungdomsliv med mange tilbud

At skabe et alternativ til andre tilbud i offentlig eller privat regi 

Friskolen er et reelt alternativ til den offentlige skole. Vi har tanker og værdier omkring vores skole som gør at skoledagene og undervisningen er anderledes. Sådan vil det også være for de unge som vælger vores model for en 8. og 9. klasse.

Eleverne i den kommende udskoling vil ud over en undervisningen fra en dygtig læreruddannet personalestab opleve Bakkelandets fællesskab og værdier. Vore tanker om at barnet skal opleve helhed og at dansk, matematik og andre fag kobles sammen som vi gør i klasserne i dag med temauger føres videre i den kommende udskoling. Her vil 7. – 9. klasse ud over fagtimer opleve projektarbejdsformen, innovation og moduluger som bærende elemeter. Vores trivselstanker og vore tanker om glæden i fællesskabet vil blive videreført. Desuden forsøger vi at etablere et samarbejde med andre friskoler i forhold til et klubfællesskab. 

Friskolen har oplevet en elevfremgang på 78% siden 2011. Netop nu udvides rammerne med 300 kvm., da to etager i den tidligere skolelederbolig inddrages til SFO-område og undervisning. Når 8. klasse er en realitet i august 2018 er der behov for yderligere plads, og her vil der ske ombygninger og der inddrages yderligere en etage af boligen i skolegården. 

Vi glæder os til at byde unge velkommen på Bakkelandet. 

Fra 1 til 15 år 

”Aflevere dit barn på Bakkelandet og hent det igen, når det er 15 år”. Sætningen passer ikke helt, men budskabet er til at forstå.

På Bakkelandet har vi en vuggestue, en børnehave og en friskole som snart går til 9. klasse. Dit barn eller dine børn kan afleveres det samme sted gennem mange år. Dit barn kan opleve overskuelige rammer, et højt fagligt niveau og en personalegruppe som i dyb ærlighed arbejder med det samme menneskesyn og de samme værdier. Velkommen til alle i et fælleskab omkring Bakkelandet. 

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk