Se diasshow fra skoleåret 2017-18.

Gruppebilled hjemmesiden.jpg

https://www.skoletube.dk/video/4039869/a59979fb5c057e2b0df3

 

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk