Kunsttema på skolen

DSC05203.JPG

I uge 44-48 er der kunsttema på skolen. Lærerne har rullet farverne frem og sat en række mål op for, hvad vi ønsker, der skal komme ud af det hele:

Mål for temaet:

Vi ønsker at børnene:

 • Skal opleve, analysere og producere billeder.
 • Kan kommunikere gennem billeder.
 • Arbejder med plane, rumlige og digitale billeder.
 • Deltager aktivt i billedarbejdet både i grupper og selvstændigt.
 • Kan anvende enkle teknikker, materialer og værktøjer i billedarbejdet.
 • Skal udtrykke sig gennem billeder og opnå bedre erkendelse af dem selv og bedre forståelse for andre.
 • Fremstiller skitser og billeder på baggrund af iagttagelse.
 • Kan præsentere egne billeder.
 • Tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at beskrive billeder i billedsamtaler.
 • Kan samtale om egne og andres billeder.
 • Får viden om relevante fagbegreber og lærer at forholde sig til de enkelte billedelementer.
 • Bliver i stand til at genskabe proportioner i egen ansigtstegning. Kan opbygge portrætter efter simple måleregler.
 • Skal øve sig i at tegne med forskellige redskaber.
 • Skal få viden om farveblandinger gennem praktisk malearbejde og teoretisk viden om grundfarver, sekundærfarver og nuancer.
 • Kan analysere farvers virkning i billeder.

 

 

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk