Skolen havde mekanik-tema 

smakLille.jpg

Der var stort tema for alle skolebørnene i uge 6-11.

Lærerne var klar med indholdet, så alle blev udfordret i hoved og hænder.

Til slut blev der sat en masse flueben ved målene for hele arbejdet.

Mål for temaet:

Med temaarbejdet Mekanik ønsker vi at børnene: 

-      Bliver i stand til at beskrive hverdagsfænomener som bevægelse, energi og tyngdekraft.

-      Bliver bedre til at stille spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser. 

-      Bliver i stand til at genkende mekaniske principper, der findes bag helt almindelige ting i hverdagen. 

-      Bliver i stand til at planlægge og gennemføre eksperimenter. 

-      Bygger modeller. 

-      Forøger deres ordforråd med fagudtryk. 

-      Formidler resultater og erfaringer. 

-      Får lejlighed til at erkende ved at være meget praktiske i arbejdet. 

-      Oplever, at naturvidenskab også er praktisk/kreativt. 

-      Får lejlighed til at samarbejde på tværs af årgange, så der skabes gode relationer.

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk