Leg- og læreplaner SFO

IMG_0392_beskar.jpg

Indholdsfortegnelse:

  • Overordnede mål.
  • Pædagogik/faglighed.
  • Dags- uge og årsrytme.
  • Aktivitetsplan
  • Principper for aktivitet – det frie valg.
  • Uddybning af nogle temaer i de overordnede mål.
  • Førskolebørn.
  • Evaluering, opfølgning, forældrekontakt og dokumentation.

Se den nyeste leg- og læreplan her:
Leg og læreplan 2018.pdf

 

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk