Personale i SFO'en

Laila Nielsen

Jeg hedder Laila Nielsen og er ansat i flexjob. Jeg findes i morgen-SFO og nogle gange er jeg der også om eftermiddagen. Morgen-SFO er stille, rolig og hyggelig start på skoledagen. 

Privat er jeg gift med Jens (fyrmesteren på bakkelandet). Vi bor tæt på skolen og sammen har vi 2 voksne piger. 

   

Gitte.jpg

Gitte Møller Falck

Jeg hedder Gitte Møller Falck, og er skolemor på Bakkelandet. Jeg er at finde på kontoret om morgenen/formiddag. Jeg er fast vikar, og har timer i skolen. En eftermiddag om ugen findes jeg også i SFOen. Privat er jeg bosat i Horsens, gift med Henrik og sammen har vi 2 drenge.

 

Jonna.jpg

Jonna Kjær Nielsen

Jeg er 45 år, bor i Horsens sammen med min mand, Henrik og vores 2 børn på 20 og 18 år.

Jeg sætter pris på værdier som tryghed, medbestemmelse, fri leg, sociale relationer mellem børnene, og mellem børn og voksne, det er værdier som jeg kan lide at arbejde ud fra. Jeg kan lide et spændende og berigende arbejde, hvor man hele tiden bliver udfordret, i samspil med børn og voksne der er i konstant udvikling.

Min erfaring med børn og unge har jeg fra mine ansættelser i SFO, børnehave og vuggestue. Ligeledes har jeg også erfaring fra et værksted for fysisk og psykiske udviklingshæmmede voksne hvor jeg bl.a. arbejdede med sen hjerneskadede. Arbejdet var spændende og udfordrende og mine kompetencer i forhold til tålmodighed, overblik og strukturering kom i højsæde.

Under min uddannelse har jeg også arbejdet med STOMP for blinde og svagtseende med sociale og psykiske problematikker på Dansk blindeinstitut i København.
Efterfølgende har jeg af flere omgange arbejdet med STOMP både indenfor normal området men også i forhold til børn med hører og tale vanskeligheder, samt unge med forskellige psykiske udfordringer som selvskadende adfærd og hjerneskade.
Det jeg godt kan lide at lave med børnene er STOMP, drama og de kreative ting som jo spænder bredt.

 michael.jpg

Michael Sommer

Hej jeg hedder Michael Sommer. Jeg er far til fire fra 14 til 26 år og bor med min kone Sussi i Blåhøj ved Brande. Jeg er uddannet pædagog på Via Ikast.

Fritiden fyldes ud som fodboldtræner i Brande IF for at U15 pigehold, samt udviklingstræning om søndag, og så deltager jeg på FCM´s Akademitræning 2017.
Jeg er interesseret i motorik og kroppen udvikling gennem bevægelse.

 

 

 

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk