Personale i SFO'en

Laila Nielsen

Jeg hedder Laila Nielsen og er ansat i flexjob. Jeg findes i morgen-SFO og nogle gange er jeg der også om eftermiddagen. Morgen-SFO er stille, rolig og hyggelig start på skoledagen. 
Privat er jeg gift med Jens (fyrmesteren på bakkelandet). Vi bor tæt på skolen og sammen har vi 2 voksne piger. 

 

Marie Bach

Jeg er flyttet til Brædstrup i 2019 og glæder mig til at starte op på Bakkelandet i løbet af Februar. Jeg kommer til at varetage  idræts undervisning i skolen og eftermiddage i SFO’en.
Idræt har dannet en rød tråd i mit liv. Helt fra mine tidlige år i foreningslivet blev frøene sået til de værdier, jeg står for i dag. Jeg tror på, at vi hver især bidrager med forskellige kompetencer til fællesskabet. Jeg tror på åben- og nysgerrighed, og at vi ser verden ud fra den forforståelse og de erfaringer, vi har med os. Jeg forsøger på den måde konstant at være i udvikling personligt og fagligt.
Det var et et naturligt valg at studere idræt på Aalborg universitet, hvor projektsamarbejde er omdrejningspunkt for læring.
Som rollemodel har jeg et ansvar overfor børn og medmennesker, som jeg vil forsøge at leve op til. Jeg håber, at jeg kan være med til at give børnene på Bakkelandet en sjov og legende tilgang til idræt.
Tidligere har jeg arbejdet i det pædagogiske fag; både i en almen idrætsinstitution og i en specialbørnehave. 
Jeg ser frem til et udviklende samarbejde.

 

 

 

 

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk