SFO betaling

IMG_0478-Beskar.jpg

For at kunne drive en friskole må det fornødne økonomiske grundlag nødvendigvis være tilstede. Dette udgøres af et statstilskud (baseret på antal elever) samt en forældrebetaling. For at opnå statstilskuddet skal egen dækningen (heriblandt forældrebetalingen) udgøre minimum 1/8 af statstilskuddet.

Vi gør opmærksom på, at der ved udmeldelse af SFO gælder 1 måneds opsigelse til den 31. i en måned. 

Forældrebetalingen
I Bakkelandets Friskole er det første barn til fuld pris. Barn nr. 2 vil være halv pris og har man mere end to børn i skolen på samme tid, vil de være gratis. Dette betyder at man højest kommer til at betale 44.440,- pr. år når begge børn også går i SFO. 

Den månedlige betaling er baseret på 11 mdr. hvor juni mdr. er betalingsfri.

 

Skolen

SFO

I alt pr. md.

I alt pr. år

1 barn

1150

 

1150

12650

1 barn

1150

1050 + 370

2570

28270

2 børn

1725

 

1725

18975

2 børn,
hvoraf én går i SFO

1725

1050 + 370

3145

34595

2 børn,
hvor begge går i SFO

1725

1575 + 740 

4040

44440

 

Morgen SFO opkrævning
Skolepengene opkræves månedsvis, og forfalder forud.

Har man kun brug for SFO om morgenen, koster det 370 kr. om måneden. 

Madordning
SFO-madordning betales separat og udgør kr. 370,- om måneden. Opkrævningen følger opkrævning for skolepenge.

Klippekort
Det er muligt at købe klippekort til brug i SFO, hvis man kun lejlighedsvis har behov forpasning, eller ønsker at deltage i særlige arrangementer. Pris 1730 kr., hvilket er inkl. madordning.

Søskenderabat
Der er mulighed for søskenderabat ved børn i skole og SFO. Kontakt friskolens kontor på tlf. 75 75 38 88.

Fripladsordning
Der er mulighed for at søge friplads i både skole og SFO. Kontakt friskolens kontor på tlf. 75 75 38 88.

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk