Personale

Helle Nørremark

Jeg hedder Helle Nørremark.

Jeg kan findes på skolens kontor, hvor Gitte Falck og jeg i det daglige skal forsøge at have styr på de administrative opgaver som skal løses på vores sted.
Mine primære opgaver er omkring Bakkelandets økonomi.
Jeg har været ansat på Bakkelandet siden 2012, og inden da kom jeg fra et lignende arbejde hos en efterskole, så jeg har efterhånden bevæget mig indenfor De frie skoler i en del år.
Når jeg har fri tager jeg hjem til et hus på landet omkring Ejstrupholm. Her vil jeg rigtig gerne bruge min tid ude i naturen omkring hvor jeg bor. 

Ida.jpg

Ida Lindholmen 


Skolestart – en så vigtig start på mange trygge, gode, lærerige, udviklende og sjove år i skolen. En start som jeg som primær lærer i 0.klasse brænder for at gøre tryg og fuld af udfordringer som passer til det enkelte barn. Jeg mener, at en vigtig opgave i arbejdet med skolens mindste er, at være med til, at det enkelte barn udvikler gå på mod, nysgerrighed, videbegær og lysten til at lære mere. Som lærer er jeg meget optaget af, at børnene udvikler sig til hele mennesker, som fungerer i livet med livsmod, nysgerrighed, respekt for andre og med en god og sund tro på sig selv. Jeg ønsker, at børnene skal have en tryg og lærerrig skoledag, som indeholder mange gode oplevelser både fagligt, personligt og i fællesskabet med andre. Jeg er læreruddannet i 2006 med linjefagene dansk, dansk som andetsprog, billedkunst og engelsk. Jeg glædes ved mødet med skolens børn som sprudler, smiler, lærer og stadig ønsker at lærer mere og som viser omsorg og respekt for andre – her bevis på, at den trygge skolestart er af største vigtighed.


 

Katrine Dahl Pedersen


Jeg underviser mest i mellemgruppen og udskolingen.


 

Christina.jpg

Christina Amalie Overgaard


I det daglige underviser jeg i både Storegruppen og Mellemgruppen. Det er dog Storegruppen, der er min primære gruppe. Jeg er uddannet meritlærer med engelsk, dansk og samfundsfag som linjefag. Oprindeligt har jeg en uddannelse i spansk og internationale kultur– og udviklingsstudier. Som lærer er jeg optaget af, at arbejde med en inspirerende og faglig læring, hvor gensidig respekt og tillid er i fokus. At møde andre med respekt og et åbent hjerte er vigtigt for mig som menneske. Derfor mener jeg også, at det er særligt vigtigt, at børn motiveres til nysgerrigt at vende blikket indad i dem selv og det nære miljø, men også udad mod verden. Ved at åbne op for verden og sig selv i denne verden skabes en åbenhed, som kan spire og blomstre og give plads til respekt og imødekommenhed overfor andre mennesker. Disse egenskaber mener jeg er særligt vigtige i verden af i dag. Litteraturarbejde, sproglig og kulturel forståelse er vigtige redskaber til at arbejde med denne udvikling.


 

AnneB3.jpg

Anne Bøcker 


Jeg hedder Anne Bøcker og jeg er dansk-, historie- og tysklærer. Jeg er meget glad for den frie skoletanke og at børn, forældre og lærere laver skole sammen.
Jeg bor i Jelling med min mand og vores fire børn, og nyder gerne gåture, yoga og løbeture med måde.


 

Frank.jpg

Frank Juel PedersenKirsten Viftrup Søndergaard 

Jeg hedder Kirsten og er primært lærer i indskolingen.
Jeg mener, at relationen er det allermest nødvendige for at læring sker – derfor er det vigtigt at arbejde med denne – både barn til barn og barn til voksen. Det er vigtigt, at det er mig, der sætter rammerne i klasselokalet – og at vi inden for disse kan ”skabe os” sammen.
Min uddannelse er taget i Jelling, og jeg har arbejdet som lærer i snart 18 år. Mine linjefag er musik og engelsk – fag som jeg altid har haft på skemaet. Derudover har jeg også altid haft matematik og kristendom i indskolingen – og i mange år historie.
Jeg holder meget af at fortælle, og finder det utrolig dejligt at starte dagen med sang og fortælling. Jeg føler mig heldig over at få lov til at arbejde på en lille skole, der ikke er underlagt reformer og tests.
Jeg bor i Davding sammen med min mand. Vi bruger meget tid på ”gør-det-selv-projekter” i hus og have (endskønt det endnu ikke fremgår af den triste lille forhave ud til vejen)!! Jeg er glad for at læse, spille, høre musik, rejse, være ude – og være sammen med venner og familie. . . Heidi Jørgensen


Jeg hedder Heidi Jørgensen, er kommet til verden i 1971 og er nyuddannet lærer fra Silkeborg Seminarium. Jeg har 2 børn, Silas fra 2008 og Alma fra 2013. Jeg bor lidt uden for en lille landsby ved Skanderborg, der hedder Hylke. Her bor vi midt i en skov, omgivet af natur og vores mange dyr. Vi har 3 islandske heste, et par katte og en masse høns. Jeg elsker naturen, og bruger den så vidt det er muligt i min undervisning. Jeg er stor tilhænger af genbrug, bæredygtighed og er økolog med stort Ø. Jeg forsøger at skabe de bedst mulige rammer for jeres børn, så de føler sig trygge sammen med hinanden og med mig. Jeg vægter relations arbejdet særdeles højt, både mellem eleverne og jeg, men også mellem eleverne. 


Hans Otto Hansen


 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk