Betaling

DSC03572.jpg

For at kunne drive en friskole må det fornødne økonomiske grundlag nødvendigvis være tilstede. Dette udgøres af et statstilskud (baseret på antal elever) samt en forældrebetaling. For at opnå statstilskuddet skal egen dækningen (heriblandt forældrebetalingen) udgøre minimum 1/8 af statstilskuddet.

Vi gør opmærksom på, at der ved udmeldelse af friskolen gælder 1 måneds opsigelse til den 31. i en måned.. Det betyder, at der skal betales skolepenge 1 måned efter udmeldelsen - også selv om opsigelsesperioden går ind over friskolens betalingsfri måned..

Indmeldelse
Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på 500.- Beløbet opkræves særskilt straks ved indmeldelse. Det er både jeres og vores sikkerhed for, at I er garanteret pladsen. Indmeldelsesgebyret betales kun én gang. Er man startet i vuggestuen, betales der ikke ved oprykning til børnehave eller skole.

Forældrebetalingen
I Bakkelandets Friskole er det første barn til fuld pris. Barn nr. 2 vil være halv pris og har man mere end to børn i skolen på samme tid, vil de være gratis. 

Den månedlige betaling er baseret på 11 mdr. hvor juni mdr. er betalingsfri.

 

Skolen

SFO

I alt pr. md.

I alt pr. år

1 barn

1190

 

1190

13090

1 barn

1190

1100 + mad 400

2690

29590

2 børn

1785

 

1785

19635

2 børn,
hvoraf én går i SFO

1785

1100 + 400

3285

36135

2 børn,
hvor begge går i SFO

1785

1650 + 800

4235

46585

Udmeldelse.
På Bakkelandets Friskole har vi skriftlig indmeldelse. Derfor er det også naturligt med en skriftlig udmeldelse.

En udmeldelse kan ske når som helst efter eget ønske, dog anbefaler vi at udmeldelse sker efter et undervisningsforløb. Det kan f.eks. være op til ferier.

En udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel. Dvs. der opkræves 1 måneds skolepenge efter en skriftlig udmeldelse.

Der er ingen fortrykt blanket til formålet. En rettesnor kan være følgende: (Elevens navn, klasse + cpr.nr)…….udmeldes hermed med virkning fra 01.01.07, idet familien flytter til Grønland…..(eller lign.) Forældreunderskrift…….Dato: 30.11.06

Der betales skolepenge til og med 31.12.06, da varslingen er sket med 1 måned.
 

Morgen SFO opkrævning
Skolepengene opkræves månedsvis, og forfalder forud.

Har man kun brug for SFO om morgenen, koster det 400 kr. om måneden. 

Madordning
SFO-madordning betales separat og udgør kr. 400,- om måneden. Opkrævningen følger opkrævning for skolepenge.

Klippekort
Det er muligt at købe klippekort til brug i SFO, hvis man kun lejlighedsvis har behov forpasning, eller ønsker at deltage i særlige arrangementer. Pris 1800 kr., hvilket er inkl. madordning.

Søskenderabat
Der er mulighed for søskenderabat ved børn i skole og SFO. Kontakt friskolens kontor på tlf. 75 75 38 88.

Ansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2018/19 til nedbringelse af betaling af skolepenge samt SFO. 

Fordelingssekretariatet har hvert år mulighed for at tildele et mindre beløb til nedbringelse af betalingen for skole og SFO.

Der er beløbsgrænser for hvornår det overhovedet er muligt at komme i betragtning til at modtage et tilskud. Du kan få oplyst disse ved henvendelse til kontoret,

Der er tale om et beløb som fordelingssekretariatet tildeler efter forældrenes økonomiske forhold. Der er ikke tale om fripladser, men om et tilskud til betalingen.

Ønsker du at ansøge om tilskud til nedbringelse af betalingen, skal du henvende dig til kontoret, hvor der så kan udfyldes ansøgningsblanket.

Ansøgningen skal være udfyldt og afleveret på skolens kontor senest d. 10. september 2018.

Vi modtager besked fra fordelingssekretariatet hvem der har fået tildelt et beløb, og hvor meget der er tildelt, omkring 1. januar 2019. Hvis du får tildelt et beløb til nedbringelse af betalingen, vil det bliver indregnet i de resterende rater for skoleåret 2018/19.

Du er meget velkommen til at kontakte kontoret for øvrige oplysninger omkring ansøgning om friplads.

 

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk