Bestyrelsen for skole og børnehave

Denne mailadresse går til samtlige bestyrelsesmedlemmer


Bakkelandet er en selvejende institution. Bestyrelsen varetager Bakkelandets overordnede ledelse.
Det betyder blandt andet, at bestyrelsen er ansvarlig for Bakkelandets:

-          Økonomiprioriteringer og økonomistyring (budget, regnskab mm.)

-          Kvaliteten af undervisning og læringstilbud i henhold til gældende lovgivning

-          Forældreinddragelse og organisering af forældreopgaver via udvalg og efter behov

-          Rammer for udvikling og drift generelt

Ledelsesopgaverne løses i et nært og dialogbaseret samarbejde med Bakkelandets leder og afdelingsledere, som varetager vores familiesteds daglige ledelse.

Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden for sit arbejdes form og indhold. Se den her. 

Bestyrelsens medlemmer er valgt af forældre- og skolekreds på den årlige generalforsamling.


 

Formand

Helle Misser Winterberg
Søndermarksvej 10 
8740 Brædstrup
Tlf. 28 92 86 32

Kort om mig... Jeg har uddannet pædagog og arbejder til daglig i en lille privat vuggestue i Voerladegård. Jeg bor i Brædstrup, og nyder livet sammen med mine 2 fantastiske børn.

Forældre til... Alberte som går på skolen og Tobias som nyder dagene i Valnødden.

Jeg har valgt Bakkelandet for mine børn fordi... Jeg er selv friskolebarn, og har fra starten ikke været i tvivl om, også at tilbyde mine børn samme mulighed. Der opleves et stærkere fællesskab, og en anderledes kultur når man har et lille og intimt sted, hvor grundlæggende værdier vægtes højt i dagligdagen, og i mødet med hvert enkelt barn. Netop dette, tror jeg på, er med til at give mine børn nogen vigtige og elementære ting med i rygsækken – i livet fremover.

En ekstra gevinst for Bakkelandet er, at der desuden tilbydes både vuggestue og børnehave.  Det har fra starten givet mine børn de bedste muligheder for en genkendelig hverdag, i trygge og velkendte rammer.

Skiftet fra vuggestue og til børnehave og igen fra børnehave til skole – har fungeret utrolig nemt, og det har gjort overgangende nænsomme – i en tid hvor der jo ellers åbner sig en lidt større verden, end den man tidligere har været vant til.

Derfor betyder det utrolig meget for mig, at Bakkelandet er ét sted. Bl.a. forstået på den måde, at man som barn føler sig ”hjemme” i alle afdelinger, uanset hvor på Bakkelandet man tilbringer det meste af sin hverdag. At man er vant til at færdes på Bakkelandsområdet, hvad enten man som vuggestuebarn er i gymnastiksalen og lege, eller at man som børnehavebarn deltager i Morten Bisp traditionerne på skolen.

Derudover at der helt grundlæggende i alle Bakkelandets afdelinger, arbejdes ud fra samme værdier og grundtanker, både om at give børnene den grundlæggende ballast vedrørende eget værd og mulighederne i fællesskabet – og samtidig kontinuerligheden og genkendeligheden i dagligdagens rutiner og kulturer etc.

Det er netop den ”røde tråd” jeg ser som værende et af de bærende elementer på Bakkelandet.

Derfor er jeg aktiv i bestyrelsen... Jeg er stadig ny i denne bestyrelse, til trods for at jeg de seneste 4 år har siddet i bestyrelsen for vuggestuen. Men efter vores fælles indstilling til sammenlægning af de to bestyrelser, så ønsker jeg også fremadrettet at forblive aktiv, når der efter nytår 2015 kun er en samlet bestyrelse.

Jeg vil rigtig gerne bidrage til at Bakkelandet fortsat er et dejligt sted at være, både for børn, forældre og ansatte. De grundlæggende årsager til at jeg har valgt Bakkelandet til mine børn, ønsker jeg fortsat at styrke og være med til, i bestyrelsen at danne rammen for, at det er muligt.

Jeg vil også høj grad bidrage med min pædagogiske faglighed, og lægger stor vægt på at de grundlæggende værdier på stedet, er med til at skabe nogle glade, selvsikre og kompetente børn og unge mennesker - når de senere forlader Bakkelandet og skal videre ud i livet. 

Dét er jeg ansvarlig for, og arbejder med i bestyrelsen... Jeg vil året ud, som bestyrelsesmedlem, fortsat være med til at drive Bakkelandets vuggestue, inden den som forventet efter årsskiftet 2015/2016 drives af den nye samlede bestyrelse.

Vi er stadig så nye i den nye bestyrelse, at vi endnu ikke helt har på plads hvilke ansvarsområder vi har, hver især. Dog har jeg forskellige ønsker omkring, hvilke ting jeg finder vigtigt at vi tager hånd om i bestyrelsen, gerne med mig i spidsen i udførelsen af det praktiske arbejde der følger med.

Jeg synes at det er yderst vigtigt at være med til at fremtidssikre Bakkelandet. Det kan der være mange forskellige faktorer der har indflydelse på, og en af dem er bl.a. at ”salgsmaterialet” skal være så optimalt som muligt. Det arbejder jeg med i øjeblikket, og giver mit bidrag til det skriftlige materiale etc. Derved sikrer vi, at nye forældre der viser interesse for Bakkelandet – kan få et nutidigt og omfattende billede af vores lille sted.

Derudover vil jeg fortsat gerne være med til sikre og om muligt forbedre den tidligere nævnte ”røde tråd” på Bakkelandet, ved sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer, at have stort fokus på hvordan det går i de forskellige afdelinger og hvorvidt der er noget vi kan gøre endnu bedre end vi gør i dag.

Desuden er jeg tovholder på at få ført forskellige projekter ud i livet. Lige pt. har Bakkelandets Fondsudvalg været heldige at få økonomisk opbakning til projekt ”kom tættere på naturen”, som jeg sammen med Tine (pædagogen i Valnødden) vil arbejde på de næste par måneder.

Det bruger jeg gerne min tid på - og det gør jeg aldrig når jeg har fri... Jeg elsker grillaftner, sushi og ”madpakketure” - uanset hvornår og hvorhen. Rigtig gerne i selskab med familie og gode venner. Desuden tænker jeg tit på motion, men når det aldrig… 


  

Hanne Glerup
Grædstrupvej 45
8740 Brædstrup
Tlf: 22553540

Kort om mig … Jeg er uddannet ingeniør og arbejder i min mands entreprenørfirma. Jeg bor i Grædstrup sammen med min mand Mikael og vores fire børn. 

Forælder til … Clara som går her på Bakkelandets Friskole. Derudover til Liva og to voksne drenge, Emil og Mathias.

Jeg har valgt Bakkelandet for mit barn fordi … vi føler friskolen kan tilbyde et særligt sammenhold og fællesskab på tværs af klasser og årgange, da størrelsen gør at man har mulighed for at være sammen  - alle sammen. Af erfaring ved vi også at man at kun møder top engagerede lærere på en friskole, som naturligvis smitter af på læringsmiljøet og dermed giver vores barn den bedst mulige base til at udvikle sig både fagligt og socialt.
Vi kom som forældre til Bakkelandet i sep. 2016, da Clara gik i 4. Klasse. Hun flyttede fra Brædstrup Skole, da man i starten af 4. klasse valgte at slå tre klasser sammen til to og dermed få klassestørrelser på 28-29 børn. Vi var derfor ikke i tvivl om at Clara skulle flytte, da vi ikke mente det var muligt for lærerne at opretholde et ordentligt læringsmiljø under de betingelser. Og vi er alle meget glade for skiftet. Claras ene storebror har tidligere gået på Tønning Træden Friskole, så friskoletanken var os bekendt.

Derfor er jeg aktiv i bestyrelsen … Jeg meldte mig til at deltage i bestyrelsesarbejdet særligt pga. det spændende arbejde, som lå foran os ifm. med at stable de nye 8. og 9. klasser på benene. Jeg ser det som en kæmpe mulighed for skolen og alle vores børn, at vi nu kan tilbyde hele skoleforløbet på Bakkelandet og jeg synes helt klart det vil være spændende at få lov til at have indflydelse på hvordan det bliver bygget op og hvordan vi får skabt et godt tilbud til vores børn. Til skoleåret 2018/19 startede vi så vores 8. klasse op og 9. klasse følger i 2019/20. Det bliver utroligt spændende at følge processen.

Det er jeg ansvarlig for og arbejder med i bestyrelsen… Jeg har som tidligere skrevet været med til arbejdet omkring opstart af vores nye udskoling. Derudover har jeg i indeværende år også bl.a. været med til at ansatte vores nye skoleleder.

Det bruger jeg min fritid på … Jeg kan godt lide at holde mig aktiv, så bruger nogle timer om ugen i træningscenter. Derudover er jeg holdleder i håndboldklubben og med to aktive håndboldpiger i familien, ja så går der også meget tid i diverse sportshaller rundt omkring J.  Venner og familie fylder meget i vores liv, så når der opstår en lejlighed er vi ofte sammen med dem.

 


 

Næstformand:         
Martin Refgaard Christensen

 


 

Solvejg Thorup
Bredmagevej 14
8740 Brædstrup
Tlf: 28905874


Kort om mig: Jeg er 44 år og arbejder til dagligt med salg til vvs-branchen i Aarhus.
Derudover bor jeg tæt ved Ring på en nedlagt landejendom sammen med min mand og
vores børn.

Forælder til: Rasmus i 5. Klasse – Rasmus har gået på skolen i 1 ½ år og inden da gået på
Brædstrup skole. Derudover har jeg en datter på 18, som går på gymnasiet og en søn på 21,
der arbejder i forsvaret som soldat.

Jeg har valgt Bakkelandet for mit barn fordi: Jeg synes skolen er helt unik og kan noget
ganske særligt – et tryk sted med masser af trivsel og god læring.

Derfor er jeg aktiv i bestyrelsen: Jeg er ny i bestyrelsen, men har tidligere været med i
sommerskolen, arbejdsweekender, malerarbejde og skolefest. Derudover har jeg i
forbindelse med vores børns skolegang siddet 2 år i skolebestyrelsen på Brædstrup skole og
10 år i forældrerådet. Det har alt sammen været en fornøjelse og en god måde at være del af
vores børns skolegang på.

Det er jeg ansvarlig for, og arbejder med i bestyrelsen: Jeg vil bl.a. være en del af det udvalg
der arbejder på at få en 8-9. Klasse op at køre, hvilket jeg glæder mig meget til.

Det bruger jeg gerne min fritid på - og det gør jeg aldrig når jeg har fri: Jeg bruger gerne
min fritid på hjemlig hygge sammen med familie og venner. Vi elsker campinglivet og
trækker gerne campingvognen rundt i Danmark og til udlandet. På en nedlagt landejendom
er der altid projekter i gang, så jeg keder mig aldrig 


Bianca_RH.jpg

Bianca Rauff Hofmann
Nedervej 4
8740 Brædstrup
Tlf. 22 87 70 43

Kort om mig… Jeg er født I 1984. Uddannet planteskolegartner med speciale i Handel i 2008, men har arbejdet i havecenter siden jeg var 18 år. Jeg elsker mit arbejde. Ikke to dage er ens, man møder en masse nye og gamle kunder hver dag og ej at forglemme al den friske luft.
Jeg bor i Åstruplund med Dennis, som også er far til vores to børn. Dennis er uddannet klejnsmed og arbejder med reparation og vedligehold på Nissens kølerfabrik.

Forælder til… Sander og Sigga i børnehaven.

Jeg har valgt Bakkelandet for mine børn fordi… Vi hørte om Bakkelandet gennem vores naboer og gennem et par stykker i mødregruppen, og allerede dér, var vi sikre på at dette sted var perfekt for vores børn. Siden Sanders start er der kun godt at sige om Bakkelandet.

Der er et fantastisk nærvær fra personalets side. Desuden er de utrolig fagligt dygtige, og vi har hver eneste dag afleveret børnene til pædagoger, som jeg virkelig stoler på vil det allerbedste for mit barn. Forældrerollen på Bakkelandet er også en utrolig vigtig ting og jeg nyder de dage, vi er med til forskellige arrangementer og arbejdsdage.

Derfor er jeg aktiv i bestyrelsen… At sidde i Bakkelandets bestyrelse giver en stor mulighed for at gøre en forskel for forældre, ansatte og ikke mindst børnene. Vi er et sted hvor forældreengagement er vægtet meget højt og en nødvendighed, og i min rolle som bestyrelsesmedlem kan og vil jeg bidrage med alt jeg formår.

Dét er jeg ansvarlig for og arbejder mest med i bestyrelsen… Fra august 2015 vil jeg være en del af arrangementsudvalget, hvilket jeg glæder mig utrolig meget til. Desuden vil jeg bidrage med alt det praktiske jeg overhovedet kan. Mit job som planteskolegartner gør også at jeg har stor interesse i alt der omhandler planter, natur o.l. og på Bakkelandet er dette også et vigtigt element

Det bruger jeg gerne min fritid på - og det gør jeg aldrig når jeg har fri… Det meste af min fritid går sammen med mine dejlige børn og mand. Desuden hus og have. Ellers nyder jeg at tilbringe tid sammen med vores familie og venner. Når jeg har fri slapper jeg aldrig af. Jeg har altid gang i et eller andet og det bliver nok heller ikke anderledes. 

 


 

Kasserer
Mads Snedker
Ahornvej 15
8740 Brædstrup
Tlf: 42147422

Kort om mig: Jeg er 42 år og arbejder til dagligt som revisor i Horsens. Derudover bor jeg i Brædstrup sammen med Anja og vores 2 børn.

Forælder til: Ellen i 3. klasse og Rasmine i 1. klasse – Begge piger startede på Bakkelandet ved skoleårets begyndelse.

Jeg har valgt Bakkelandet for mit barn fordi: Jeg synes det er vigtigt for mig, at Bakkelandet forbliver en mindre skole, hvor der ikke er langt mellem forældre og skole og hvor respekten er gensidig.
Jeg værdsætter en struktureret skoledag med et godt arbejdsmiljø for både elever og medarbejdere.

Derfor er jeg aktiv i bestyrelsen: Jeg er ny i bestyrelsen, men har tidligere været med i til Morten Bisp-arrangementet og lærerfri-dage. Begge dele har været en fornøjelse at deltage i og en god måde at være del af vores børns skolegang på.

Det er jeg ansvarlig for, og arbejder med i bestyrelsen: Jeg vil bl.a. være en del af ansættelsesudvalget omkring ansættelse af ny skoleleder.

Det bruger jeg gerne min fritid på: Jeg bruger gerne min fritid sammen med familie og venner.

 


 

Gry Overvad Petersen
Tyrstingvej 12, Tyrsting
8740 Brædstrup
Tlf: 60243185

Kort om mig: Jeg er uddannet frisør og indehaver af Salon: Hair By gry’P, som ligger i Brædstrup. Jeg er gift med Johan, som er far til vores 3 fantastiske børn. Sammen bor vi alle i Tyrsting.

Jeg er forældre til: Gustav- Skolebarn og Freja som går i BørnenesSpor. 

Jeg valgte Bakkelandets for min børn fordi: På friskolen er der fokus på socialt samvær, musik. Leg kreativitet og fællesskab. Bakkelandet er en lille skole, hvor både børnene, lærerne og lederne alle kender hinanden og hvor børnene føler, at skolen også er deres.Friskolen er også en skole hvor der er plads til alle.

Derfor er jeg aktiv i Bestyrelsen: Det er vigtig at vi som forældre bakker op og engagerer os i udviklingen af skolen.Jeg er medlem i bestyrelsen fordi jeg finder opgaverne af friskolen meget interessante. Jeg kan bidrage med virkeligheden set ud fra mit perspektiv.  

Jeg er ansvarlig for og arbejder med i bestyrelsen: Jeg er medlem af bestyrelsen. 

Det Bruger jeg min fritid på: Jeg har en stor passion for camping, som jeg dyrker på høj plan med hele familien. Desuden lader jeg mine batterier op ved løb og ved at opleve naturen. Venner, familie og rejser fylder meget i vores i.

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk