Ferie og lukkedage

Horsens Kommunes retningslinjer i forbindelse med lukkedage

I Horsens Kommune er lukkedage defineret som de dage, hvor under 25% af de børn der kan benytte dagtilbuddet, benytter dagtilbuddet. I sommerferieperioden kan der maksimalt indføres lukkedage i 3 uger.

Bakkelandets Børnehave og Vuggestue

I Bakkelandets Børnehave og Vuggestue defineres lukkedagene på samme vis som Horsens Kommune i sommerferieugerne, dagen efter Kristi Himmelfart, Grundlovsdag samt dagene imellem jul og nytår.

Bakkelandets Børnehave og Vuggestue anses i denne forbindelse som en samlet institution, hvorved det samlede børnetal for både vuggestue og børnehave ligger som grundlag for beregningen af procentsatsen.

Alternativ pasning

Ved fremmøde på under 25 % af de børn der kan benytte dagtilbuddet, tilbydes alternativ pasning. Den alternative pasning vil være i Bakkelandets Børnehave &Vuggestue.

Ferie/lukkedage 2019
31.05.2019
05.06.2019

23.12.2019
24.12.2019

27.12.2019

30.12.2019

31.12.2019


Lukket ugerne 29 +30. 

Der tilbydes alternativ pasning på alle lukkedage samt lukkeuger.

 Åbningstider

Mandag-torsdag      06.15-16.45

Fredag                        06.15-15.45

 

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk