Forældrebetalingen

Indmeldelse
Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på 500.- Beløbet opkræves særskilt straks ved indmeldelse. Det er både jeres og vores sikkerhed for, at I er garanteret pladsen. Indmeldelsesgebyret betales kun én gang. Er man startet i vuggestuen, betales der ikke ved oprykning til børnehave eller skole.

IMG_4727_320x200.JPG  billede_029_320x200.jpg

I Bakkelandets vuggestue er det første barn til fuld pris. Barn nr. 2 vil være halv pris.

Den månedlige betaling er baseret på 11 mdr. hvor juli mdr. er betalingsfri.

Vi har et begrænset antal deltidspladser i vuggestuen. En deltidsplads i vuggestuen koster 1700 + kost. Det er 25 timer fordelt på 5 dage, og indtil kl. 12.30. 

 

Vuggestue

Børnehave

I alt pr. md.

I alt pr. år

1. barn

3.150,00

 

3.150,00

34.650,00

1. barn

 

2.110,00

2.110,00

23.210,00

2. børn (halv pris)

1.575,00

1.055,00

-

-

2 børn, hvoraf én går i vuggestue og

én i børnehave

3.150,00

1.055,00

4.205,00

46.255,00

2 børn i børnehave

 

3.165,00

3.165,00

34.815,00


Søskenderabat o
pkrævning
Betalingen opkræves månedsvis, og forfalder forud.

Der er mulighed for søskenderabat ved børn i både vuggestue og børnehave. Kontakt friskolens kontor på tlf. 75 75 38 88.

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk