Læreplan for Bakkelandets Vuggestue

IMG_2006_320x200.jpg  

Her i Bakkelandets vuggestue arbejder vi seriøst og målrettet med de pædagogiske læreplaner, som indeholder vores mål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læreproces skal give børnene hos os, mulighed for at tilegne sig.

Vores virke tager først og fremmest udgangspunkt i at leve op til love og regler, gældende for drift af privatinstitutioner. Men vi ønsker at tilbyde mere end det!

Her byder vi forældre og børn velkomne i trygge rammer, hvor der fokuseres på det enkelte barn, og på barnets behov og muligheder. Her tages der både hensyn til, at individet og gruppen tilgodeses i fællesskabet.

Kontakten med forældre og børn baserer vi på åbenhed, synlighed og samtale, hvor vi er ansvarsfulde for børnenes hverdag i en professionelt drevet vuggestue.

Vuggestuen tilbyder pædagogisk faglig håndtering af det daglige arbejde med vuggestuebørn. Primært handler det om omsorg, tryghed, stabilitet, udvikling, anerkendelse, leg, oplevelser, ude liv og udfordringer. Alle sammen nøgleord, der indgår i den måde, vi arbejder med læreplanerne på her hos os. 

Se hele læreplanen her

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk