Sprogplan 

Alle dagtilbud i Horsens Kommune tilbyder en sprogvurdering af tre- årige og børn inden skolestart, gennem it-redskabet Rambøll Results.

Sprogvurderingsmaterialet har fokus på 4 sproglige områder:

- produktivt talesprog (bl.a. ordforråd, grammatiske færdigheder mm.)

- respektivt  talesprog (sprogforståelse)

- lydlig opmærksomhed

- kommunikative kompetencer 

Materialet er tilpasset børnenes alder

Materialet består af en del, som udarbejdes, i form af opgaver lavet af det pædagogiske personale, i samarbejde med barnet. Samt en mindre del som udfyldes skriftligt af forældrene

Bakkelandets Vuggestue og Børnehave opfylder Horsens Kommunes krav, om at familier tilbydes en sprogtest af deres barn hvis der er et behov - inden det pågældende barn fylder 3 år. Ligeledes tilbydes en test i forbindelse med skoleparathed, ca. 6 måneder får førskolestart.

Man skal som forældre give tilladelse til udarbejdelse at disse tests og hele processen foregår i samarbejde med familien. Sprogtesten skal ses som et værktøj/supplement, til det pædagogiske tilbud det enkelte barn tilbydes. Med mulighed for at stykke det helt rigtige forløb sammen, med det formål at sikre optimal sproglig udvikling, i samarbejde med hjemmet.

Bakkelandets Børnehave og Vuggestue samarbejder med PPR, hvis team blandt andet består af en talepædagog. Denne vil ved behov kunne inddrages, i dialog med forældre og personale, med henblik på at udarbejde den helt rigtige sproghandleplan

Hvordan arbejder vi ellers med sprogudvikling i hverdage

Alle børn deltager hver uge i sang/musik, historielæsning og samlingsaktiviteter, hver enkelt barn introduceres for ordlydenes funktion, sprogets mange stemmer (høj, lav, dyb, skinger, hviske, råbe osv).

Vi quiz-er, øver os i at fortælle hinanden historier og leger med sprogets mange finesser.

Dialogen vægtes højt i vores hverdag, de voksne stiller mange spørgsmål og alle børn bliver hørt.

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk